Witaj!
Bardzo nam miło, że postanowiłeś/aś skorzystać z Aplikacji Rocket Luncher. Dokument, który czytasz przedstawi Ci funkcje tej Aplikacji. Jak sam/a się przekonasz jest ona bardzo intuicyjna i z łatwością opanujesz korzystanie z niej. Mimo to warto, żebyś zapoznał/a się z Regulaminem. Będziesz mógł/mogła się z niego dowiedzieć m.in. o naszych i Twoich uprawnieniach jak i obowiązkach. Opisujemy również zachowania, których nie tolerujemy oraz przypadki, w których nie możemy przyjąć Twojego Zamówienia. Miłej lektury.

I. Definicje

1. Aplikacja Rocket Luncher

Aplikacja mobilna, którą Ci udostępniamy. Służy ona do składania Zamówień.

2. Dostawca

Osoba, która dostarczy CI zamówione potrawy.

3. Regulamin

Regulamin Aplikacji Rocket Luncher. Właśnie go czytasz.

4. Restauracja

Restauracja, w której możesz złożyć Zamówienie.

5. Zamówienie

Zakup przez Ciebie potrawy w Restauracji za pomocą Aplikacji Rocket Luncher wraz z odbiorem osobistym w Restauracji lub ze zleceniem jej dostarczenia pod wskazany adres.

II. Daftmobile

1. Nasze dane

Prawa do Aplikacji Rocket Luncher ma DaftMobile. To z DaftMobile zawierasz umowę, w ramach której możesz korzystać z Aplikacji Rocket Luncher. Nasze dokładne dane to: DaftMobile spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000492078, NIP: 5213663968, REGON: 147006655, e-mail kontakt@daftmobile.com.

III. Rozpoczęcie korzystania z aplikacji Rocket Luncher

1. Instalacja Aplikacji

Chcąc korzystać z naszych usług musisz ściągnąć i zainstalować Aplikację Rocket Luncher. Znajdziesz ją w AppStore i Google Play. Z czasem możemy ją udostępnić w innych platformach cyfrowych.

2. Rejestracja

Po zainstalowaniu Aplikacji Rocket Luncher, składając pierwsze zamówienie, zostaniesz poproszona/y o podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane karty płatniczej (numer karty, data ważności, kod CVV – jest to 3-cyfrowy kod, który znajdziesz z tyłu karty). Przy użyciu tej karty będziesz płacił/a za Zamówienia. Dodatkowo musisz wybrać budynek, w którym pracujesz i podać nam nazwę firmy, w której pracujesz oraz wskazać piętro, na którym mieści się ta firma. Pozwoli to na pokazanie Ci dostępnych restauracji, które są zależne od Twojej lokalizacji podanej przy rejestracji. Na koniec musisz jeszcze zaakceptować niniejszy Regulamin i naszą politykę prywatności.

3. Umowa

Od momentu zakończenia rejestracji możesz korzystać z Aplikacji Rocket Luncher i możliwości, które ona daje. Formalnie od tego momentu łączy nas umowa, w ramach której udostępniamy Ci Aplikację Rocket Luncher i świadczymy Ci usługi. Umowa ta jest zawarta na czas nieokreślony. Treść tej umowy w całości określa Regulamin.

4. Twoje dane

Twoje dane podane w ramach rejestracji lub później zaktualizowane w Aplikacji Rocket Luncher muszą być prawdziwe i nie mogą naruszać praw innych osób.

IV. Zamówienia

1. Restauracja

Zamówienie możesz złożyć tylko w Restauracjach wskazanych w Aplikacji, obsługującej zamówienia dla budynku, gdzie mieści się firma, w której pracujesz.

2. Menu

Potrawy możesz wybrać z menu na dany dzień.

3. Cena

Przy każdej potrawie podajemy jej cenę. Jest to cena brutto, czyli uwzględnia podatek VAT.

4. Zamówienie

Zamówienie zatwierdzasz przyciskiem „Zamów i Zapłać” (lub przyciskiem o podobnej treści, jeżeli zastąpi on dotychczasowy). Przy tym przycisku będziesz też widział/a kwotę do zapłaty za całe Zamówienie. Jest to cena brutto, czyli uwzględnia podatek VAT.

5. Sprawdzenie możliwości zapłaty

Po zatwierdzeniu przez Ciebie Zamówienia operator płatności sprawdza czy jest możliwość zapłaty za Zamówienie przy użyciu Twojej karty płatniczej. Jeżeli zlecenie płatności przebiegnie prawidłowo to poinformujemy Cię, że Twoje Zamówienie jest realizowane. Jeżeli zlecenie płatności nie przebiegnie prawidłowo to poinformujemy Cię, że płatność się nie powiodła. Najczęściej płatność może się nie powieść, jeżeli na Twoim rachunku brakuje środków lub występują problemy techniczne w Twoim banku.

6. Umowa z Restauracją

Od momentu otrzymania od nas informacji w Aplikacji Rocket Luncher, że Twoje Zamówienie jest realizowane, masz zawartą umowę z Restauracją na sprzedaż potrawy. Od tej umowy (Zamówienia) nie możesz odstąpić ani go odwołać z uwagi na to, że potrawy po przygotowaniu mają krótki termin przydatności do spożycia. Pamiętaj, że Zamówienie składasz w Restauracji. My pośredniczymy tylko w przekazaniu informacji o Zamówieniu i nie jesteśmy stroną umowy na sprzedaż potraw.

7. Zamówienie w jednej Restauracji

Potrawy w ramach Zamówienia możesz zamówić tylko w jednej Restauracji. Jeżeli chcesz zamówić również potrawy z innej Restauracji to musisz złożyć osobne Zamówienie

8. Odwołanie Zamówienia

Może się zdarzyć, że Restauracja, w której zamówiłeś/aś potrawę, już nie pracuje w tym dniu lub nie przygotowuje już zamówionej potrawy. W takim przypadku poinformujemy Cię najszybciej jak się da, że Restauracja nie zrealizuje Twojego Zamówienia albo zrealizuje je tylko w części. Zwrócimy Ci pieniądze za tę część Zamówienia, której Restauracja nie zrealizowała w ciągu 14 dni od dnia złożenia tego Zamówienia. Pieniądze wrócą na Twój rachunek, z którego zostały pobrane. Postaramy się również zorganizować dla Ciebie rabat na kolejne Zamówienie w tej Restauracji.

9. Zmiana zamówienia

Zmiana Zamówienia nie jest możliwa.

10. Potwierdzenie Zamówienia

Po złożeniu Zamówienia otrzymasz od nas jej potwierdzenie w Aplikacji Rocket Luncher.

V. Realizacja zamówień

1. Dostarczanie Zamówień

Jeżeli złożyłeś zamówienie z dostawą to jest ono dostarczane przez Dostawcę do recepcji firmy, w której pracujesz (tej która jest aktualnie przez Ciebie podana w Aplikacji Rocket Luncher). Dostawca zostawia je na recepcji tej firmy, nawet jeżeli nie będzie Cię tam w momencie dostawy. Twoje Zamówienie będzie podpisane Twoim imieniem i nazwiskiem.

2. Odebranie Zamówienia

Zamówienie z odbiorem osobistym musisz sam/a odebrać z Restauracji, w której zostało złożone Zamówienie. Twoje Zamówienie będzie podpisane Twoim imieniem i nazwiskiem.

3. Potwierdzenie

Otrzymasz w Aplikacji Rocket Luncher informację o realizacji swojego zamówienia.

4. Dane do realizacji zamówienia

Ani my ani Restauracja nie odpowiadamy za brak realizacji Zamówienia wynikający z podania przez Ciebie niepełnych lub nieprawdziwych danych do dostawy (np. błędna nazwa firmy lub niewłaściwe piętro).

VI. Płatności

1. Płatność

Płacisz tylko za Zamówienie. Korzystanie z Aplikacji Rocket Luncher jest całkowicie darmowe.

2. Karta płatnicza

Płatność za Zamówienie może być dokonana tylko za pośrednictwem karty płatniczej, której dane podasz w Aplikacji Rocket Luncher (nie ma możliwości zapłaty gotówką). Kwota płatności będzie pobierana z rachunku, do którego wydana jest ta karta płatnicza. Zatwierdzając Zamówienie zgadzasz się na dokonanie płatności za Zamówienie i na pobranie kwoty tego Zamówienia z Twojego rachunku za pośrednictwem karty płatniczej. Nie musisz wykonywać dodatkowych czynności ani wyrażać osobnej zgody, żeby zaakceptować płatność (np. nie musisz podawać kodu SMS).

3. Zmiana karty płatniczej

Dane karty płatniczej konieczne do dokonywania płatności podajesz podczas rejestracji w Aplikacji Rocket Luncher. Te dane to numer karty, data ważności, kod CVV – jest to 3-cyfrowy kod, który znajdziesz z tyłu karty. Możesz w każdym momencie zmienić kartę płatniczą. W tym celu musisz podać w Aplikacji Rocket Luncher wszystkie dane nowej karty płatniczej.

4. Płatność na nasz rachunek

Restauracje upoważniły nas do przyjmowania Twoich płatności za Zamówienie na nasz rachunek. Od momentu otrzymania przez nas (na nasz rachunek) pełnej płatności za Zamówienie nie jesteś już nic winny/a Restauracji z tytułu tego Zamówienia. Płatność za Zamówienie jest już później rozliczana przez nas z Restauracją.

5. Dane karty płatniczej

W Aplikacji Rocket Luncher możesz wykorzystywać wyłącznie Twoją kartę płatniczą. Nie możesz wprowadzić do Aplikacji Rocket Luncher danych karty płatniczej, która nie została wydana przez bank dla Ciebie.

6. Operatorzy płatności

Płatności są przetwarzane przez operatorów płatności. Może się zdarzyć, że taki operator odmówi dokonania danej płatności np. ze względów bezpieczeństwa. Nie mamy na to wpływu. W takim przypadku będziemy musieli odmówić przyjęcia Twojego Zamówienia.

VII. aplikacja rocket luncher

1. Aplikacja Rocket Luncher

Aplikacja Rocket Luncher jest udostępniona w AppStore i Google Play. Z czasem możemy ją udostępnić również w innych platformach cyfrowych. Aplikację Rocket Luncher możesz wykorzystywać do składania Zamówień i płacenia za nie.

2. Oceny Zamówień

W Aplikacji Rocket Luncher możesz też oceniać Zamówienia. Twoje oceny możemy udostępniać w Aplikacji Rocket Luncher innym użytkownikom i Restauracjom. Możemy w każdej chwili usunąć udostępnione oceny.

3. Logowanie

Do Aplikacji Rocket Luncher zalogujesz się wpisując swój adres e-mail i hasło podane przy rejestracji. Jeżeli udostępnimy Ci taką funkcję w Aplikacji Rocket Luncher to będziesz mógł/mogła zmienić swój adres e-mail lub hasło.

4. Ochrona danych do logowania

Tylko Ty możesz logować się w Aplikacji Rocket Luncher przy użyciu Twojego adresu e-mail i hasła. Nie udostępniaj hasła nikomu i nie pozwalaj korzystać z Aplikacji Rocket Luncher z Twojego konta. Chroń również hasło i nigdzie go nie zapisuj. W razie, gdybyś miał/a podejrzenie, że ktoś mógł uzyskać Twoje hasło to zmień je natychmiast i rozważ konieczność zastrzeżenia karty płatniczej.

5. Zakazane działania

Nie możesz wykorzystywać Aplikacji Rocket Luncher do innych działań niż określone w Regulaminie, w tym do obserwowania, badania i testowania funkcjonowania tej Aplikacji w celu poznania jej idei i zasad ani do modyfikowania w jakikolwiek sposób Aplikacji Rocket Luncher. Nie możesz również dostarczać za pomocą Aplikacji Rocket Luncher treści bezprawnych lub obraźliwych, w szczególności w ramach komentarzy i ocen.

6. Wymagania sprzętowe dla Aplikacji Rocket Luncher

Do korzystania z Aplikacji Dostawcy potrzebne jest urządzenie z systemem operacyjnym iOS w wersji 10 lub nowszej lub z systemem operacyjnym Android w wersji 4.4 lub nowszej i z dostępem do sieci Internet.

7 Dostępność Aplikacji Rocket Luncher

Zapewniamy Cię, że Aplikacja Rocket Luncher będzie działała przez co najmniej 80% czasu w skali miesiąca. Przez resztę czasu Aplikacja Rocket Luncher może być niedostępna na przykład z powodu aktualizacji, dodawania nowych funkcji, usuwania funkcji, które się nie sprawdziły lub naprawy błędów lub awarii. Będziemy się starać, żeby niedostępność Aplikacji Rocket Luncher miała miejsce poza porą obiadową.

8. Koszty porozumiewania na odległość

Ponosisz koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, w szczególności z sieci telekomunikacyjnej, według taryfy swojego operatora.

VIII. Rabaty

1. Rabat

Możesz dostać od Restauracji rabat na Zamówienie. O otrzymaniu rabatu poinformujemy Cię w Aplikacji Rocket Luncher lub powiadomieniem w telefonie. W takim przypadku będziemy prezentowali cenę danej potrawy i łączną kwotę Zamówienia po naliczeniu rabatu.

2. Kody rabatowe

Możesz otrzymać od nas kod rabatowy, które będziesz musiał/a wpisać w Aplikacji Rocket Luncher, żebyśmy obniżyli cenę potrawy lub łączną kwotę Zamówienia.

3. Warunki rabatów

Z niektórych rabatów oraz kodów rabatowych będziesz mógł/mogła skorzystać tylko w określonym czasie. Inne będziesz mógł/mogła otrzymać po spełnieniu określonych warunków. Jeszcze inne rabaty oraz kody rabatowe będą przysługiwały tylko określonej liczbie osób. O każdych warunkach rabatów oraz kodów rabatowych będziemy informowali w Aplikacji Rocket Luncher. Rabaty oraz kody rabatowe nie łączą się – jednorazowo możesz wykorzystać tylko jeden rabat lub kod rabatowy.

4. Rabaty dla niektórych

Rabaty oraz kody rabatowe mogą otrzymać tylko niektórzy użytkownicy Aplikacji Rocket Luncher. W takim przypadku inny użytkownik Aplikacji Rocket Luncher może nie być uprawniony do skorzystania z tego rabatu lub kodu rabatowego.

IX. Kłopoty z zamówieniem

1. Zastrzeżenia do Restauracji

Tak jak pisaliśmy wcześniej, umowę co do Zamówienia zawierasz z Restauracją, dlatego to do niej powinieneś zgłaszać swoje zastrzeżenia co do realizacji zamówienia. Zastrzeżenia powinieneś/powinnaś kierować na jej dane kontaktowe.

2. Brak lub błędna realizacja zamówienia

Jeżeli jest problem z realizacją zamówienia, to daj nam znać w Aplikacji Rocket Luncher lub wysyłając maila na adres e-mail info@rocketluncher.com. Wyjaśnimy sytuację jak najszybciej, najpóźniej w 7 dni. Jeżeli potwierdzi się brak realizacji Zamówienia to zwrócimy Ci płatność za to Zamówienie w takiej części w jakiej go nie zrealizowano. Zwrotu dokonamy w ciągu 14 dni od dnia, kiedy potwierdzimy brak dostarczenia realizacji Twojego Zamówienia. Możemy również w innych sytuacjach uznać, że należy Ci się zwrot części lub całości Zamówienia. Zwrotu też dokonamy w ciągu 14 dni, z tym, że od dnia, w którym uznamy, że należy Ci się ten zwrot. Zwrotu w każdym wypadku dokonamy za pośrednictwem operatora płatności na rachunek, z którego została pobrana płatność za Twoje Zamówienie.

3. Inne nieprawidłowości

Możesz też poinformować nas o innych nieprawidłowościach związanych z Twoim zamówieniem. Informację wyślij w Aplikacji Rocket Luncher lub wysyłając maila na adres e-mail info@rocketluncher.com. Postaramy się jak najszybciej wyjaśnić sytuację.

4. Oceny Zamówień

Jak już pisaliśmy wcześniej możesz oceniać Zamówienia w Aplikacji Rocket Luncher. Nie jest to obowiązkowe, ale pomoże innym użytkownikom w podjęciu decyzji a Restauracje będą mogły zmienić swoje menu lub działanie według Twoich oczekiwań. Nam z kolei może to pomóc we współpracy z Restauracjami a także zapewnieniu Ci lepszej obsługi. Najlepiej gdybyś oceniał/a każde Zamówienie i zostawiał/a swój komentarz. Na tej podstawie będziemy też mogli podjąć dalsze kroki co do Twoich zastrzeżeń.

5. Kontakt mailowy

W sprawach wymagających wyjaśnienia będziemy się z Tobą kontaktować za pośrednictwem e-maila.

6. Rabat

Jeżeli skorzystałeś/aś z rabatu w ramach Zamówienia, za które płatność będzie Ci zwrócona, to zwrócimy tylko taką kwotę jaką zapłaciłeś/aś. Nie podwyższymy jej o kwotę rabatu. Nie będziesz też mógł skorzystać ponownie z tego rabatu. Postaramy się jednak przyznać Ci sami lub uzyskać od Restauracji kolejny rabat.

X. Reklamacje

1. Zgłaszanie reklamacji

Reklamacje na inne czynności niż związane z Zamówieniem np. na nieprawidłowe działanie Aplikacji Rocket Luncher możesz zgłaszać na nasz adres e-mail info@rocketluncher.com.

2. Opis problemu

Prosimy, abyś w reklamacji podał/a swój adres e-mail, który jest zarejestrowany w Aplikacji Rocket Luncher oraz opisał/a dokładnie problem, którego dotyczy reklamacja. W bardziej skomplikowanych przypadkach będziemy się z Tobą kontaktować, żeby uzyskać dodatkowy opis problemu.

3. Odpowiedź na reklamację

Na Twoją reklamację odpowiemy w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź wyślemy na Twój adres e-mail.

XI. Zmiana regulaminu I inne zmiany

1. Zmiana Regulaminu

Od czasu do czasu możemy samodzielnie zmienić Regulamin. Obiecujemy, że będziemy to robić tylko z ważnego powodu. Za ważny powód uważamy tylko i wyłącznie:

 • a. wydanie orzeczenia sądu powszechnego lub wydanie decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego nas aktu przez organ administracji publicznej, skutkujący koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
 • b. zmianę stanu prawnego skutkującą koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
 • c. wprowadzenie nowych funkcji lub usług, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjami lub usługami, korzystanie z nich nie będzie dla Ciebie obowiązkowe, a niekorzystanie nie będzie wiązało się z kosztami;
 • d. poprawę przez nas istniejących funkcji lub usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcji lub usług, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjami lub usługami;
 • e. rezygnację z niektórych funkcji lub usług lub zmiana istniejących funkcji lub usług ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi w dotychczasowej formie lub udostępniania funkcji w dotychczasowej formie, spowodowaną wycofaniem usługi z Aplikacji albo ustaniem naszej umowy z podmiotem, z którego usług korzystamy, świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcję, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia, usunięcia lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjami lub usługami;
 • f. konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu lub wprowadzenia zmian redakcyjnych, które nie będą miały niekorzystnego wpływu na treść Twoich praw i obowiązków. Nie będziemy wprowadzać zmian w Regulaminie w zakresie szerszym niż upoważnia nas ważny powód.

2. Powiadomienie o zmianach

O każdej zmianie zostaniesz przez nas powiadomiony w Aplikacji Rocket Luncher lub na adres e-mail z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W powiadomieniu otrzymasz nowy regulamin. Jeżeli nie podobają Ci się zmiany możesz zawsze wypowiedzieć umowę pomiędzy nami. Umowę wypowiesz poprzez odinstalowanie Aplikacji. Zmiany obejmą Cię, jeżeli nie odinstalujesz Aplikacji Rocket Luncher do dnia, od którego będą one skuteczne zgodnie z powiadomieniem, które Ci wyślemy.

XII. Blokada

1. Nałożenie blokady

Możemy zablokować Ci możliwość składania Zamówień lub nie przyjąć Zamówienia w razie, gdy:

 • a. będziemy mieć uzasadnione podstawy do uznania, że karta płatnicza, z której korzystasz nie należy do Ciebie (nie została Ci wydana przez bank);
 • b. będziemy mieć uzasadnione podstawy do uznania, że ktoś próbuje wykorzystać Twoje konto w Aplikacji Rocket Luncher;
 • c. firma, w której pracujesz, odmawia przyjmowania Zamówień w swojej recepcji;
 • d. otrzymamy od Restauracji informację, że nie przygotowuje już potrawy będącej częścią Zamówienia lub zakończyła już w tym dniu dostarczanie Zamówień;
 • e. co najmniej trzy Twoje komentarze w Aplikacji Rocket Luncher są bezprawne, wulgarne lub obelżywe;
 • f. wykorzystujesz Aplikację Rocket Luncher niezgodnie z jej przeznaczeniem;

2. Informacja o blokadzie

O blokadzie lub nie przyjęciu Zamówienia poinformujemy Cię w Aplikacji Rocket Luncher.

3. Wyjaśnienie blokady

Wyślij do nas wiadomość na adres e-mail info@rocketluncher.com, jeżeli nie zgadzasz się z blokadą lub nieprzyjęciem Zamówienia. Postaramy się wyjaśnić sytuację i przywrócić Ci możliwość składania Zamówień lub przekażemy Ci co musisz zrobić, żebyśmy przywrócili Ci taką możliwość.

4. Zdjęcie blokady

W każdym momencie możemy również sami zdecydować o zdjęciu blokady.

XIII. Zakończenie korzystania z aplikacji Rocket Luncher

1. Twoje wypowiedzenie

W każdym momencie możesz zakończyć z korzystanie z Aplikacji Rocket Luncher. Wystarczy, że odinstalujesz Aplikację Rocket Luncher. Moment odinstalowania Aplikacji Rocket Luncher jest równoznaczny z wypowiedzeniem umowy o korzystanie z tej aplikacji ze skutkiem natychmiastowym.

2. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z przepisami prawa możesz również odstąpić od umowy o korzystanie z Aplikacji Rocket Luncher. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od rejestracji w Aplikacji Rocket Luncher (czyli od zawarcia tej umowy). W tym czasie musisz odinstalować Aplikację Rocket Luncher. Będzie to równoznaczne z odstąpieniem.

3. Nasze wypowiedzenie

Również my możemy wypowiedzieć Ci umowę, na podstawie której korzystasz z Aplikacji Rocket Luncher. Możemy to jednak zrobić tylko w jednym z następujących przypadków:

 • a. jeżeli okaże się, że karta płatnicza, z której korzystasz nie należy do Ciebie (nie została Ci wydana przez bank);
 • b. jeżeli będziesz wykorzystywał Aplikację Rocket Luncher do niezgodnych z prawem płatności;
 • c. wykorzystasz lub spróbujesz wykorzystać Aplikację Rocket Luncher do popełnienia przestępstwa;
 • d. co najmniej cztery Twoje komentarze w Aplikacji Rocket Luncher są bezprawne, wulgarne lub obelżywe;
 • e. co najmniej czterokrotnie nie potwierdzisz w Aplikacji Rocket Luncher dostawy Zamówienia, mimo jej faktycznej realizacji;
 • f. postanowimy przestać świadczyć usługi w ramach Aplikacji Rocket Luncher (wtedy wypowiemy umowy wszystkim użytkownikom tej aplikacji.

4. Informacja o wypowiedzeniu

Oświadczenie o wypowiedzeniu wyślemy na Twój adres e-mail. Umowa ustaje natychmiastowo z momentem otrzymania przez Ciebie naszego oświadczenia. Od tego momentu nie możesz korzystać z Aplikacji Rocket Luncher i powinieneś ją odinstalować.

XIV. Inne

1 Uwagi, zastrzeżenia i pomysły

Jesteśmy zawsze otwarci na Twoje uwagi, zastrzeżenia lub pomysły co do naszej współpracy. Możesz je kierować na nasz adres e-mail info@rocketluncher.com. W wiadomości opisz czego dokładnie dotyczy Twoja uwaga, zastrzeżenie lub pomysł. Na każdą Twoją wiadomość odpowiemy w ciągu 30 dni.

2 Prawo i sąd

Naszą relację reguluje prawo polskie. Sądem właściwym do rozpatrzenia naszych sporów jest sąd właściwy według przepisów Ustawy kodeks postępowania cywilnego.

3. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Możesz uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Tobą a nami lub Restauracją, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl. Ponadto Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/odr.

4. Wpływ nieważnego postanowienia na Regulamin

Jeżeli którykolwiek z punktów Regulaminu stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważny lub nieskuteczny, pozostaje to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych punktów Regulaminu.

5. Usługi płatnicze

Do naszych usług nie ma zastosowania Ustawa o usługach płatniczych.

6. Inne informacje

Zgodnie "z przepisami prawa musimy Cię dodatkowo poinformować, że:"

 • a. nie stosujemy kodeksów etycznych ani kodeksu dobrych praktyk,
 • b. nie pobieramy od Ciebie kaucji ani nie żądamy udzielania innych gwarancji finansowych,
 • c. nie udzielamy gwarancji ani nie oferujemy usług posprzedażnych,
 • d. nie dostarczamy jakichkolwiek rzeczy lub towarów.