Cześć!
Ochrona Twoich danych osobowych i prywatności jest dla nas bardzo ważna i cieszymy się, że nam zaufałaś/eś. Poniższa Polityka Prywatności („Polityka”) opisuje jakie dane przetwarzamy o Tobie, w jakich celach i w związku z tym jakie przysługują Ci prawa. Gorąco zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą Polityką, a w razie pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Życzymy miłej lektury!

I. Definicje

1. Aplikacja Rocket Luncher

Aplikacja mobilna, którą Ci udostępniamy. Służy ona do składania Zamówień

2. Restauracja

Restauracja, w której możesz złożyć Zamówienie (lista Restauracji dostępna w Aplikacji).

3. RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Zamówienie

Zakup przez Ciebie potrawy w Restauracji za pomocą Aplikacji Rocket Luncher.

II. Daftmobile

Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych, które podałaś/eś rejestrując się w Aplikacji Rocket Luncher jest DaftMobile spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 („DaftMobile”). Jako administrator danych dokładamy wszelkich starań, aby ich przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i zabezpieczamy je przed wyciekiem oraz nieuprawnionym dostępem.

III. Jak przetwarzamy twoje dane

1. Zakres danych

DaftMobile przetwarza następujące dane o Tobie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane karty płatniczej (numer karty, data ważności, kod CVV – jest to 3-cyfrowy kod, który znajdziesz z tyłu karty) oraz informacje o tym, gdzie pracujesz, o lokalizacji Twojego biura, a także historię Twoich Zamówień.

Dla celów zapobiegania oszustwom przetwarzamy również Twoje dane z formularza rejestracyjnego, informacje o Twojej interakcji z Aplikacją Rocket Luncher oraz dane dotyczące Twojego urządzenia i systemu operacyjnego.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne, abyś mogła/mógł korzystać z Aplikacji Rocket Luncher i składać za jej pośrednictwem Zamówienia. W przeciwnym razie nie będziesz miał/a możliwości zamówić pysznego lunchu od jednej z Restauracji.

2. Cele przetwarzania

Twoje dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • umożliwienia Ci składania Zamówień i ich realizacji,
 • poprawy jakości działania naszej aplikacji,
 • marketingu bezpośredniego naszych usług, a także przedstawiania Ci ofert Restauracji współpracujących z nami za pośrednictwem Aplikacji Rocket Luncher,
 • wysyłania Ci informacji handlowych drogą mailową, o ile wyrazisz na to dodatkową zgodę,
 • księgowych i rachunkowych, a także w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami, które mogą powstać w przyszłości w związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji Rocket Luncher,
 • zapobiegania oszustwom.

3. Podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane są przetwarzane na podstawie:

 • umowy, której stajesz się stroną z chwilą rejestracji w Aplikacji Rocket Luncher,
 • prawnie uzasadnionego interesu DaftMobile jako administratora danych oraz Restauracji jako podmiotu trzeciego, tj. prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przedstawiania ofert Restauracji w ramach Aplikacji Rocket Luncher,
 • prawnie uzasadnionego interesu DaftMobile w dochodzeniu i obronie przed ewentualnymi roszczeniami,
 • prawnie uzasadnionego interesu DaftMobile w zapobieganiu oszustwom,
 • przepisów prawa, w zakresie w jakim DaftMobile ma obowiązek przetwarzania Twoich danych dla celów księgowych, rachunkowych i podatkowych.

4. Retencja

Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie tak długo, jak są nam niezbędne dla celów, w których zostały zebrane. Ustalając okres przechowywania Twoich danych osobowych, w zależności od kategorii danych, uwzględniamy m.in. następujące kryteria: (i) czy wciąż jesteś naszym zarejestrowanym użytkownikiem i czy korzystasz z aplikacji (w najszerszym możliwym zakresie DaftMobile usuwa Twoje dane gdy przestajesz być użytkownikiem Aplikacji Rocket Luncher); (ii) okresy przedawnienia ewentualnych roszczeń konsumenckich (6 lat) (iii) obowiązkowe okresy retencji wynikające z przepisów o rachunkowości oraz prawa podatkowego.

5. Powierzanie Twoich danych

Powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom, które świadcząc usługi na naszą rzecz, przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu oraz wyłącznie w oparciu o nasze instrukcje i wytyczne (podmioty przetwarzające dane lub inaczej „processorzy”). W szczególności, korzystamy z usług podmiotów przetwarzających dane będących hostingodawcami, wybieranych przez nas z zachowaniem należytej staranności, którzy przechowują dane na bezpiecznych serwerach mieszczących się w granicach UE. Powierzamy również przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi mające na celu zapobieganie oszustwom.

6. Udostępnianie Twoich danych

W ramach funkcjonowania Aplikacji Rocket Luncher, Twoje dane osobowe są udostępnianie Restauracji, w której składasz Zamówienie oraz podmiotowi odpowiedzialnemu za przetworzenie Twojej płatności za Zamówienie w ramach Aplikacji Rocket Luncher. Udostępniamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz dlatego, że jest to niezbędne do zrealizowania Twojego Zamówienia (czyli jest niezbędne do wykonywania umowy z Tobą).

Istnieje też możliwość, że będziemy zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych właściwym organom państwowym (w szczególności policji czy prokuraturze), jeśli otrzymamy od nich odpowiednie żądanie, pod warunkiem, że będzie istniała podstawa prawna udostępnienia im danych osobowych użytkownika (np. nakaz sądowy).

IV. Twoje prawa

1. Prawo dostępu do danych i uzyskania ich kopii

Masz prawo dostępu do danych i uzyskania kopii danych, które o Tobie przetwarzamy, oraz m.in. następujących informacji: w jakich celach przetwarzamy dane, komu je przekazujemy, jak długo je przetwarzamy oraz jakie prawa Ci przysługują. Wszystkie te informacje zawarte są w Polityce, którą czytasz, jednak, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, możesz wykonać swoje prawo dostępu do danych kontaktując się z nami pod adresem e-mail info@rocketluncher.com. Wszelkie informacje zostaną udzielone Ci w maksymalnym terminie 30 dni. Twoje prawo do uzyskania kopii danych może zostać ograniczone w pewnych okolicznościach, jeżeli miałoby to niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób.

2. Prawo do sprostowania danych

Jeżeli stwierdzisz, że Twoje dane się zdezaktualizowały lub są z jakiegokolwiek innego powodu niepoprawne, masz prawo żądać, abyśmy je poprawili. W takim wypadku skontaktuj się z nami, a my niezwłocznie wprowadzimy właściwe zmiany.

3. Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać, żebyśmy usunęli Twoje dane, m.in., jeżeli przestaną być nam niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane (szczególnie jeżeli przestaniesz być użytkownikiem Aplikacji Rocket Luncher) lub gdy zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania bądź cofniesz zgodę. W takim wypadku DaftMobile niezwłocznie usunie Twoje dane, nie później niż w terminie 30 dni od zgłoszenia przez Ciebie żądania. Usunięcie danych potwierdzimy mailowo w powyższym terminie. W prawnie uzasadnionych okolicznościach (gdy wynika to z obowiązku nałożonego przepisami prawa lub jest konieczne do dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami), będziemy przetwarzać Twoje dane pomimo Twojego żądania ich usunięcia.

4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności w celach marketingowych), przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. Podobnie jak w przypadku innych praw, ustosunkujemy się do Twojego żądania w maksymalnym terminie 30 dni.

5. Pozostałe prawa

Ponadto, zgodnie z RODO masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania (np.: jeżeli kwestionujesz zgodność z prawem prowadzonego przez nas przetwarzania), a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Jeżeli masz uwagi donośnie do tego jak przetwarzamy Twoje dane, zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem e-mail: info@rocketluncher.com. Przysługuje Ci też prawo do złożenia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Wykorzystywane technologie

1. Wykorzystywane technologie

W celu poprawy działania Aplikacji Rocket Luncher korzystamy z technologii, takich jak Fabric, Crashlytics, Facebook SDK oraz Google Firebase. Wyłączenie lub ograniczenie wykorzystywania podanych technologii może wpływać na poprawne działanie Aplikacji Rocket Luncher.

2. Fabric

Fabric to jedno z narzędzi Google Developers, które pozwala zrozumieć zachowania użytkowników aplikacji oraz ulepszać naszą aplikację. Więcej informacji o Fabric oraz ich polityce prywatności znajduje się na następujących stronach: https://get.fabric.io/?locale=en-us oraz https://policies.google.com/privacy.

3. Crashlytics

Crashlytics pozwala nam sprawnie znajdować ewentualne awarie w działaniu aplikacji. Więcej informacji o Carshlytics oraz ich polityce prywatności znajduje się na następujących stronach: https://fabric.io/kits/ios/crashlytics/summary oraz https://policies.google.com/privacy.

4. Facebook SDK

Facebook SDK umożliwia nam analizowanie danych związane z użytkowaniem aplikacji oraz zrozumieć zachowania użytkownika. Dodatkowo umożliwia nam targetowanie reklam na stronie Facebook naszej Aplikacji tylko do użytkowników z konkretnych budynków. Więcej informacji o Facebook SDK oraz politykę prywatności znajdziesz na następujących stronach: https://developers.facebook.com/docs/ios/ oraz https://www.facebook.com/about/privacy.

5. Firebase

Firebase pozwala nam analizować m.in. aktywność użytkowników. Więcej informacji o Gogle Firebase oraz politykę prywatności znajdziesz na następujących stronach: https://policies.google.com/privacy